محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

واحد کنترل، تضمین کیفیت و کالیبراسیون

واحد کنترل، تضمین کیفیت و کالیبراسیون

در مجموعه ماشین سازی کاتیران حفظ کیفیت و تست صحت مواد اولیه و قطعات در جریان ساخت و محصولات نهایی بر عهده واحد کنترل کیفیت می باشد. فرایند کنترل و اندازه گیری توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده و با ابزارهای دقیق انجام می پذیرد.
همچنین کلیه ابزارهای اندازه گیری ابعادی و سایر تجهیزات مطابق با استانداردهای ملی و جهانی با دوره زمانی مشخص توسط آزمایشگاه مرجع کشور کالیبره می گردد. عمده رویکردهای واحد کنترل کیفیت در بخش های زیر می باشد:
کنترل مواد اولیه خریداری شده از داخل و خارج کشور به همراه CERTIFICATE مربوطه و آزمایش های آنالیز مواد، سختی سنجی و ...
کنترل فرایند جوشکاری مطابق با WPS و انجام تست های غیر مخرب PT و VT و همچنین MT و UT با همکاری آزمایش های همکار واجد صلاحیت
کنترل قطعات مونتاژ شده
کنترل رنگ نهایی
کنترل محصول نهایی