محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

عوامل موثر در بازده اره نواری

  • یکشنبه 30 دی 1397
  • مقالات

اره نواری

تعیین طول برش

انتخاب شکل گام دندانه ها تا اندازه زیادی وابسته به طول کار است. جهت انتخاب مناسب دندانه ها، ابعاد کار، شکل کار ، تعداد اجسام تحت برش و روش بستن اجسام روی دستگاه باید در نظر قرار گیرد. اشکال زیر نحوه تعیین طول برش متادول ترین موارد موجود را نشان می دهند.

اره نواری

لپینگ (آب بندی) اره نواری

دندانه های اره نواری های نو بسیار تیز می باشند، در بیشتر موارد برای افزایش طول عمر اره نواری باید لپینگ انجام گیرد. لبه های دندانه ها باید اندکی مورد لپینگ قرار بگیرند تا بدین وسیله بتوان خراشهای بسیار ریزی که به سبب ماشینکاری ایجاد می شوند را از بین برد. با داشتن یک فرایند لپینگ صحیح میتوان طول عمر اره نواری فولاد بر را تا 30% بهبود بخشید.

              

اره نواری

بعد از لپینگ، افزایش فشار برش باید به آرامی صورت گیرد، همچنین براده ها، رفتار تیغه اره نواری و ماشین اره نواری باید با دقت بررسی شوند.

 

سرعت

سرعت اره نواری، سرعت حرکت دندانه در جسم در حال برش در زمان برش است که یک سرعت خطی می باشد. هرچقدر سرعت بیشتر باشد، زاویه سطح برش کوچکتر و همچنین برش قابل قبول تری خواهیم داشت و در نتیجه کارایی برش بیشتر خواهد بود.

فشار برش

عمق نفوذ تیغه در ماده رابطه نسبی با زمان دارد. هرچه فشار برش بیشتر باشد، زاویه سطح برش کوچکتر و مطلوبتر است و در نتیجه کارایی برش بیشتر خواهد بود.

از نظر کارایی برش، بهتر است که در کوتاهترین زمان بیشترین میزان ممکن از ماده را برش داد. سرعت و فشار برش تیغه تا حد بسیار زیادی بوسیله گرمای تولید شده در حین برش محدود میشوند. باید اضافه نمود که افزایش بیش از حد دما باعث کاهش عمر ابزار می گردد.                

اره نواری

ظرفیت شکاف داندانه ها

هنگام برش اجسام، براده های تولید شده در شکاف دندانه ها جمع شده و سپس خالی میشوند. اگر این شکافها قبل از خالی شدن براده ها بیش از حد پر شوند، براده ها جمع و بسیار بزرگ شده و امکان دارد شکاف را مسدود کند و نتیجتاً باعث پایین آمدن کیفیت برش شده و همچنین به تیغه اره نواری و نهایتا دستگاه آسیب وارد شود.

 

براده

نشانه عملی انتخاب مناسب فشار برش و سرعت اره نواری، ظاهر براده ها است، که باید با دقت بررسی شوند و پارامترهای برش به طور مناسب تنظیم گردند. این موضوعات در شکل های زیر نشان داده شده اند.

اره نواری

خنک کننده و روان کننده

این مایع خنک و روان کننده با کاهش دما و تمیز کردن محل برش از براده ها در زمان برش، باعث افزایش عمر تیغه و دستگاه میشود. جهت اطمینان خاطر از عملکرد صحیح روان کننده، باید به هدایت مایع به محل برش توجه کافی داشت. مایع باید تمیز نگهداری شده و برای ترکیب مناسب با آب باید حتما به راهنمای تولید مراجعه نمود.

عملکرد صحیح سیستم خنک کننده و کیفیت مایع باید بصورت منظم مورد بررسی قرار بگیرد.

اهمیت مایع خنک و روان کننده

» از بین بردن دمای اضافی

» محدود کردن اصطکاک

» تمیز کردن محل برش از براده

زاویه برش منحنی

در طی برش منحنی، اره نواری تحت اضافه بار خمش و پیچ خوردگی قرار میگیرد. به همین علت عرض اره نواری یکی از عوامل اصلی محدود کننده میزان شعاع برش میباشد.

توصیه میشود که عریضترین اره نواری برای شعاع برش انتخاب شود.

بستن اجسام بر روی گیره دستگاه

نحوه بسته شدن جسم در گیره دستگاه میتواند بر روی هزینه برش بسیار متأثر باشد. بارگزاری دستگاه با دسته کوچکتری از اجسام میتواند به کارایی بهتر دستگاه کمک کند. تمام دستگاه ها یک ظرفیت بارگزاری معین برای گیره و حداکثر سطح مقطع اجسام دارند. متوسط استفاده عملی از ظرفیت کامل دستگاه 2/1 که برای مواد سخت 3/1 ظرفیت تعیین شده توسط تولید کننده میباشد. جهت برش موادی مانند پروفیل، تیرآهن و لوله باید جسم طوری در گیره بسته شود که اره نواری عمل برش را در نواحی باریک جسم انجام دهد.

 

 

اضافه بار اره نواری

با افزایش مقاومت که در نتیجه افزایش فشار برش یا سطح مقطع متغیر اجسام تحت برش میباشد، کشش کمر تیغه نواری افزایش میابد. کشش کمرتیغه باعث خمیدگی سطح  اره نواری  شده و در نتیجه روی عمود بودن کامل برش تاثیر میگذارد.

اره نواری

» محاسبه بازده اقتصادی برش برای عملیات خاص. در عمل باید 2/1 ظرفیت دستگاه که توسط تولید کننده مشخص شده است استفاده شود (برای مواد با ماشینکاری سخت 3/1).

» اره نواری عریضتر از خمیدگی بیش از اندازه جلوگیری کرده و فشار بیشتر برش را ممکن میسازد.

» تنظیم فاصله بین ریلهای اره نواری. ریلها باید حدالامکان به همدیگر نزدیک باشند تا بتوانند قسمت عملیاتی اره نواری را که پشتیبانی نشده است کوتاهتر کنند.

» کم کردن تعداد اجسام برای برش. برش تعداد کمتر بصورت یکجا باعث سرعت برش و طول عمر تیغه اره نواری میشود.

» تغییر روش بستن اجسام نامنظم. تعویض جایگاه اجسام نامنظم در گیره دستگاه قادر است سرعت برش را بهبود بخشد.

» بررسی مرتب میزان سایش تیغه نواری. در طول استفاده از اره نواری دندانه های آن کند میشوند، در نتیجه سرعت برش کمتر شده و انرژی بیشتری صرف می شود و دقت برش پایین می آید.

» بررسی عوامل دیگر که بر روی کارایی برش تاثیر میگذارند. انتخاب مناسب دندانه ها نسبت به اندازه جسم در حال برش، سرعت اره نواری و اندازه فشار برش بررسی شود.